Klara Lyskjær Noer

TAK for VALGET
Sammen gør vi Billund Kommune stærkere!

 

klara lyskjær noer


Jeg er gift med Erik og bor på Lillevang i Billund. Sammen har vi 3 voksne børn – alle pt. bosat i Aarhus. Jeg er Leder af Gaarden Billund – stedet for børn, unge og familier – og mit ”hjertebarn”.

Det skal være attraktivt at leve og bosætte sig i Billund Kommune. Derfor skal vi sammen skabe en kultur, hvor både borgere og medarbejdere trives, er glade og stolte af at være en del af Billund Kommune. Erhvervslivet er fundamentet for vores velfærdskommune. Vi skal derfor skabe grobund for iværksættere og virksomheder.

Mine politiske prioriteringer vil derudover være:

TID til leg, læring og kreativitet ?

Det skal være godt at være barn, ung og familie i Billund Kommune. Familien er grundstenen og udgangspunktet for barnets afsæt i livet. I Børnenes Hovedstad er vi optaget af den legende og eksperimenterende tilgang til læring med hands-on oplevelser og evnen til at tænke og agere kreativt. Vi skal fortsætte med at udvikle dagtilbuds- og skoleområdet, for at kunne løfte ALLE børn og unge, så de får mulighederne for at udvikle sig fagligt, socialt og kulturelt. Der skal være tid til dannelse og uddannelse. Jeg vil arbejde for et styrket Campus Grindsted.

TID til at være med i fællesskabet

Det skal være godt at være og leve i Billund Kommune. Vi har og skal have et stærkt og rigt kultur- og fritidsliv. Et fællesskab, hvor alle uanset alder skal have muligheden for at være med og blive beriget. Den mangfoldighed af foreninger og frivillige, som blomstrer overalt i kommunen er vores styrke. Jeg vil arbejde for, at vi skaber og udvikler gode rammer og vilkår for fællesskabet og bredden - men også muligheder for eliten.

TID til at ældes med værdighed

Det skal være godt at være ældre i Billund Kommune. Vi skal skabe gode og trygge rammer for vores ældre. Alle borgere skal have mulighed for at ældes med værdighed og respekt, hvad enten det er i privat bolig eller i plejebolig. Med decentral ledelse på vores plejecentre er vi på rette vej – også for at fremme et godt og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Trivsel er altafgørende for et godt og sundt liv – for såvel ung som ældre.

Jeg brænder for at gøre en forskel for mennesker og ikke mindst for de svage i vores samfund.

Jeg er meget engageret i Billund Kommune og har en bred politisk erfaring bl.a. som viceborgmester og de seneste 6 år som formand for Børne- og Kulturudvalget.

Vi er ikke nået i mål - jeg vil derfor gerne være med til også fremover at udvikle Billund Kommune, byggende på dialog og borgerinddragelse, hvor der er:

tid til LEG, LÆRING & KREATIVITET
tid til FÆLLESSKABET
tid til VÆRDIGHED
tid til TILLID & TRIVSEL

 


Klara Lyskjær Noer

Lillevang 67, Billund
Email: kly@billund.dk
Mobil: 20184181
facebook.com/klara.lyskjaer.noer